Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłuych W Olsztynie


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłuych W Olsztynie

Adres Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłuych W Olsztynie

Małłków 3
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-113
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłuych W Olsztynie

895276804
Regon 47327908500497
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłuych W Olsztynie mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem Małłków 3. Numer tel. do szkoły to 895276804. Numer faksu: 895276807. Liceum działa na terytorium gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową liceum znajdziemy pod adresem www.apedukacja.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 47327908500497. Jednostka rejestrująca dla Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłuych W Olsztynie to miasto na prawach powiatu.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat olsztyn ma zarejestrowane 42 licea, a województwo warmińsko-mazurskie - 258. Na 4585 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół licealnych (109,17 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 93,76 (24189 licealistów na 258 placówek).

Mapa