Niepubliczne Przedszkole Beścik


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole Beścik

Adres Niepubliczne Przedszkole Beścik

1 Maja 11
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-117
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole Beścik

895190555
Strona
Regon 28054634800000
Organ prowadzący Fundacja "Jesteś najlepszy"

Niepubliczne Przedszkole Beścik mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem 1 Maja 11. Numer telefonu do przedszkola to 895190555. Fax: 895190555. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest fundacje. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.bescik.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 28054634800000. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczne Przedszkole Beścik to gmina.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat olsztyn ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 3504 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (52,3 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Mapa