Przeszkole Miejskie Nr 13


Najważniejsze informacje - Przeszkole Miejskie Nr 13

Adres Przeszkole Miejskie Nr 13

Wyspiańskiego 3
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-287
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przeszkole Miejskie Nr 13

895266888
Regon 00024981100000
Organ prowadzący Gmina

Przeszkole Miejskie Nr 13 znajduje się w miejscowości Olsztyn pod adresem Wyspiańskiego 3. Nr tel. do przedszkola to 895266888. Fax: 895266888. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 00024981100000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 131, z czego 61 to uczennice, a 70 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 5. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 3504 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (52,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Olsztyn: 66
  • w gminie Olsztyn: 66
  • powiat Olsztyn: 66
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa