Ii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi Im. C.k. Norwida W Tychach


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi Im. C.k. Norwida W Tychach

Patron Cyprian Kamil Norwid

Adres Ii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi Im. C.k. Norwida W Tychach

Norwida 40
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi Im. C.k. Norwida W Tychach

322274165
Strona
Regon 00078432600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi Im. C.k. Norwida W Tychach znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Norwida 40. Telefon do szkoły to 322274165. Numer fax: 322274165. Szkoła licealna funkcjonuje na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową liceum odwiedzimy pod adresem www.norwid.tychy.pl. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 00078432600000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce była równa 438, z czego 258 to licealistki, a 180 stanowili wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 51 nauczycieli, z czego 38 na cały etat oraz 13 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,92. Powiat tychy ma zarejestrowane 15 liceów, a województwo śląskie - 681. Na 1558 uczniów w powiecie przypada 15 innych licealnych szkół średnich (103,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 90,85 (61866 wychowanków w wieku licealnym na 681 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 147 58,50 % -
język polski ustny podstawowy 147 89,50 % -
język angielski ustny podstawowy 142 69,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 142 84,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 147 75,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 58,50 % 4 (z 21) 4 (z 21) 4 (z 21) 121 (z 644)
język polski ustny podstawowy 89,50 % 2 (z 21) 2 (z 21) 2 (z 21) 29 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 69,90 % 4 (z 18) 4 (z 18) 4 (z 18) 147 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 84,90 % 2 (z 18) 2 (z 18) 2 (z 18) 59 (z 652)
matematyka pisemny podstawowy 75,50 % 2 (z 21) 2 (z 21) 2 (z 21) 40 (z 639)

Mapa