Przedszkole Nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi

Adres Przedszkole Nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi

Czarnieckiego 5
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi

322273548
Strona
Regon 27151017100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Czarnieckiego 5. Numer telefonu do przedszkola to 322273548. Faks: 322273548. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem http://p12tychy.edupage.org/. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 27151017100000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 83, z czego 36 stanowiły uczennice, a 47 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,33 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa