Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych

Patron brak

Adres Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych

dr Bukowego 23
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-605
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych

322455114
Regon 27692171400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Świętochłowice pod adresem dr Bukowego 23. Numer tel. do gimnazjum to 322455114. Numer faksu: 322455114. Gimnazjum ma lokalizację na obszarze gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zsipp.cal.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27692171400000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 90, z czego 42 to dziewczynki, a 48 to uczniowie. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 7 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 1535 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół gimnazjalnych (219,29 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-13.79-2.65-2.65
2006-9.3-0.57-0.57
2007-27.35-4.21-4.21
2008-18.02-7.86-7.86
2009-24.16-8.49-8.49
2010-16.75-4.8-4.8
2011-18.95-7.02-7.02
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-23.92-4.47-4.47
2006-21.7-5.73-5.73
2007-20.17-5.78-5.78
2008-17.26-7.33-7.33
2009-21.12-7.46-7.46
2010-24.08-8.04-8.04
2011-14.59-7.03-7.03

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum