Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3

Patron brak

Adres Gimnazjum Nr 3

dr Bukowego 23
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-605
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3

322455114
Regon 27659028100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 mieści się w miejscowości Świętochłowice pod adresem dr Bukowego 23. Nr tel. do szkoły to 322455114. Nr fax: 322455114. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zsipp.cal.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27659028100000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 176, z czego 86 to dziewczynki, a 90 stanowili uczniowie. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 7 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 1535 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół gimnazjalnych (219,29 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Mapa

gimnazjum