Salezjańskie Gimnazjum Publiczne


Najważniejsze informacje - Salezjańskie Gimnazjum Publiczne

Adres Salezjańskie Gimnazjum Publiczne

Wojska Polskiego 82
Miejscowość Świętochłowice
Kod pocztowy 41-603
Gmina miasto Świętochłowice
Powiat Świętochłowice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 04001837400136
Organ prowadzący Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska

Salezjańskie Gimnazjum Publiczne znajduje się w miejscowości Świętochłowice pod adresem Wojska Polskiego 82. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Świętochłowice, powiat Świętochłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 04001837400136. Instytucja rejestracyjna dla Salezjańskie Gimnazjum Publiczne to miasto na prawach powiatu.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 268, z czego 133 stanowiły uczennice, a 135 to gimnazjaliści. Powiat świętochłowice ma zarejestrowane 7 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 1535 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół gimnazjalnych (219,29 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.79-2.65-2.65
200616.58-0.57-0.57
200718.82-4.21-4.21
2008-16.33-7.86-7.86
2009-8.12-8.49-8.49
2010-7.39-4.8-4.8
201110.73-7.02-7.02
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.86-4.47-4.47
200618.74-5.73-5.73
2007-6.87-5.78-5.78
2008-14.41-7.33-7.33
200914.88-7.46-7.46
2010-12.47-8.04-8.04
2011-7.31-7.03-7.03

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum