Przedszkole Miejskie Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31


Informacje ogólne

Adres Mickiewicza 65
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322318794
Fax 322318794
Regon 24178862000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 60
Liczba uczennic 21
Liczba uczniów 39
Całkowita liczba nauczycieli 15
Nauczyciele - pełen etat 7
Nauczyciele - pół etatu 8

Przedszkole Miejskie Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Mickiewicza 65. Numer tel. do przedszkola to 322318794. Faks: 322318794. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 24178862000000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 60, z czego 21 to uczennice, a 39 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,25 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,88. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa