Przedszkole Nr 83


Informacje ogólne

Adres Stefana Batorego 35
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-591
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 228259024
Fax 228259024
Regon 01300211500000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 129
Liczba uczennic 62
Liczba uczniów 67
Całkowita liczba nauczycieli 12
Nauczyciele - pełen etat 11
Nauczyciele - pół etatu 1

Przedszkole Nr 83 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Stefana Batorego 35. Numer telefonu do przedszkola to 228259024. Faks: 228259024. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 01300211500000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 129, z czego 62 stanowiły dziewczynki, a 67 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 11. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole