Przedszkole 149


Najważniejsze informacje - Przedszkole 149

Adres Przedszkole 149

DOLNA 8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-774
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole 149

228516027
Strona
Regon 01620679800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole 149 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem DOLNA 8. Numer tel. do przedszkola to 228516027. Numer fax: 228516027. Przedszkole działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkole149.edu.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 01620679800000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 131, z czego 64 to uczennice, a 67 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 10. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa