Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3

Patron Jana Pawła II

Adres Gimnazjum Nr 3

Borowa 123
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3

323281616
Regon 27660792300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Borowa 123. Nr tel. do gimnazjum to 323281616. Faks: 323281616. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum3.tychy.edu.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 27660792300000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 369, z czego 230 to gimnazjalistki, a 139 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 38 nauczycieli, z czego 30 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,75. Powiat tychy ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3165 uczniów w powiecie przypada 16 innych gimnazjów (197,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

gimnazjum