Gimnazjum Nr 11


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 11

Patron Jan III Sobieski

Adres Gimnazjum Nr 11

Al. Niepodległości 108
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 11

322272749
Regon 27660555100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 11 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Al. Niepodległości 108. Numer tel. do gimnazjum to 322272749. Fax: 322272749. Jednostka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gim11.tychy.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27660555100000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 514, z czego 273 to uczennice, a 241 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 42 nauczycieli, z czego 37 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7,4. Powiat tychy ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3165 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (197,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.460.060.06
20063.210.030.03
20077.591.621.62
20082.4-0.5-0.5
20096.870.630.63
20109.991.641.64
20116.420.390.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.160.70.7
20069.980.960.96
20078.350.850.85
20087.971.321.32
200911.81.851.85
20107.981.341.34
20117.82-0.25-0.25

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa