Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Patron Armia Krajowa

Adres Gimnazjum Nr 1

Brzozowa 24
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

322273949
Regon 27660790000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Brzozowa 24. Numer telefonu do gimnazjum to 322273949. Numer faksu: 322273949. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27660790000000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 336, z czego 155 to gimnazjalistki, a 181 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 39 nauczycieli, z czego 22 w pełnym wymiarze godzin oraz 17 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,29. Powiat tychy ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3165 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół gimnazjalnych (197,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.270.060.06
20060.840.030.03
2007-2.351.621.62
2008-1.88-0.5-0.5
2009-0.970.630.63
2010-3.031.641.64
20111.660.390.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.720.70.7
2006-3.420.960.96
2007-3.330.850.85
2008-4.261.321.32
2009-2.791.851.85
2010-4.641.341.34
2011-1.21-0.25-0.25

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa