Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Patron Zygmunt Noskowski

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

PLAC FLORIAŃSKI 14
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Kod pocztowy 26-110
Gmina miasto Skarżysko-Kamienna
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

412512957
Strona
Regon 00028632100000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia mieści się w miejscowości Skarżysko-Kamienna pod adresem PLAC FLORIAŃSKI 14. Nr tel. do placówki to 412512957. Numer faksu: 412512957. Placówka funkcjonuje na obszarze gminy Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę internetową placówki odwiedzimy pod adresem http://psmsk.webpark.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 00028632100000.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 139, z czego 90 stanowiły słuchaczki, a 49 to słuchacze. W placówce pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,57. Powiat skarżyski ma zarejestrowane 35 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo świętokrzyskie - 514. Na 436 uczniów w powiecie przypada 35 innych placówek edukacyjnych (12,46 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 6,2 (3186 uczniów na 514 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Skarżysko-Kamienna: 14
  • w gminie Skarżysko-Kamienna: 14
  • powiat skarżyski: 30
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa