Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Kościuszki 6
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

632784246
Regon 00083115500000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia mieści się w miejscowości Turek pod adresem Kościuszki 6. Numer tel. do placówki to 632784246. Nr faksu: 632784246. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę internetową placówki odwiedzimy pod adresem www.muzyczna.turek.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00083115500000.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 173, z czego 92 stanowiły kursantki, a 81 to uczniowie. W placówce jest zatrudnionych łącznie 23 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 10 na pół etatu. Na wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,3. Powiat turecki ma zarejestrowane 25 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 216 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek edukacyjnych (8,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 7,59 (9489 wychowanków na 1250 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Turek: 13
  • w gminie Turek: 13
  • powiat turecki: 42
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa