Szkoła Muzyczna I Stopnia


Najważniejsze informacje - Szkoła Muzyczna I Stopnia

Adres Szkoła Muzyczna I Stopnia

DOLNA 20
Miejscowość Radziejów
Kod pocztowy 88-200
Gmina miasto Radziejów
Powiat radziejowski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Muzyczna I Stopnia

542853534
Regon 91095334200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Muzyczna I Stopnia znajduje się w miejscowości Radziejów pod adresem DOLNA 20. Numer tel. do placówki to 542853534. Numer fax: 542853534. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Radziejów, powiat radziejowski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 91095334200000.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 236, z czego 142 stanowiły kursantki, a 94 stanowili kursanci. W placówce pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 18 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat radziejowski ma zarejestrowane 15 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo kujawsko-pomorskie - 743. Na 324 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek edukacyjnych (21,6 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,91 (6617 uczniów na 743 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Radziejów: 2
  • w gminie Radziejów: 2
  • powiat radziejowski: 20
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa