Ognisko Przedszkolne Tpd W Suchaniu


Najważniejsze informacje - Ognisko Przedszkolne Tpd W Suchaniu

Adres Ognisko Przedszkolne Tpd W Suchaniu

Kard. Augusta Hlonda 1
Miejscowość Suchań
Kod pocztowy 73-132
Gmina Suchań
Powiat stargardzki
Województwo zachodniopomorskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Ognisko Przedszkolne Tpd W Suchaniu

914345128
Strona
Regon 81254842000152
Organ prowadzący Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie

Ognisko Przedszkolne Tpd W Suchaniu znajduje się w miejscowości Suchań pod adresem Kard. Augusta Hlonda 1. Nr tel. do przedszkola to 914345128. Numer fax: 914884201. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Suchań, powiat stargardzki , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.tpd.szczecin.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 81254842000152. Jednostka rejestrująca dla Ognisko Przedszkolne Tpd W Suchaniu to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat stargardzki ma zarejestrowane 26 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 1670 uczniów w powiecie przypada 26 innych przedszkoli (64,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 71,81 (29658 przedszkolaków na 413 placówek).

Mapa