Niepubliczny Punkt Przedszkolny "hajduczek" W Chorzowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hajduczek" W Chorzowie

Adres Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hajduczek" W Chorzowie

Podmiejska 62
Miejscowość Chorzów
Kod pocztowy 41-506
Gmina miasto Chorzów
Powiat Chorzów
Województwo śląskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hajduczek" W Chorzowie

501251609
Strona
Regon 24258786800000
Organ prowadzący Centrum Opieki i Rozwoju "Hajduczek" sp. z o. o.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "hajduczek" W Chorzowie mieści się w miejscowości Chorzów pod adresem Podmiejska 62. Numer telefonu do przedszkola to 501251609. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Chorzów, powiat Chorzów , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest osoby prawne - przedsiębiorstwa państwowe. Stronę www przedszkola znajdziemy pod adresem centrumhajduczek.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 24258786800000. Organ rejestrujący dla Niepubliczny Punkt Przedszkolny "hajduczek" W Chorzowie to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat chorzów ma zarejestrowane 29 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2939 uczniów w powiecie przypada 29 innych przedszkoli (101,34 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Mapa