Punkt Przedszkolny Szkoły Podstawowej W Daleszycach Z Lokalizacją W Cisowie


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Szkoły Podstawowej W Daleszycach Z Lokalizacją W Cisowie

Adres Punkt Przedszkolny Szkoły Podstawowej W Daleszycach Z Lokalizacją W Cisowie

44
Miejscowość Cisów
Kod pocztowy 26-021
Gmina Daleszyce
Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna
Regon 26047872800002
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Szkoły Podstawowej W Daleszycach Z Lokalizacją W Cisowie mieści się w miejscowości Cisów pod adresem 44. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Daleszyce, powiat kielecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 26047872800002.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczących się w placówce była równa 17, z czego 10 stanowiły uczennice, a 7 to chłopcy. Powiat kielecki ma zarejestrowane 56 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 2281 uczniów w powiecie przypada 56 innych przedszkoli (40,73 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Cisów: 1
  • w gminie Daleszyce: 14
  • powiat kielecki: 105
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa