Niepubliczny Punkt Przedszkolny "dziecięcy Ogród Możliwości"


Najważniejsze informacje - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dziecięcy Ogród Możliwości"

Adres Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dziecięcy Ogród Możliwości"

Dziewanny 12
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-750
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dziecięcy Ogród Możliwości"

322042693
Strona
Regon 24193232300000
Organ prowadzący Aleksandra Januszkiewicz

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "dziecięcy Ogród Możliwości" znajduje się w miejscowości Katowice pod adresem Dziewanny 12. Telefon do przedszkola to 322042693. Nr fax: 322042693. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową przedszkola można odwiedzić pod adresem www.dom-przedszkole.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 24193232300000. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczny Punkt Przedszkolny "dziecięcy Ogród Możliwości" to gmina.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat katowice ma zarejestrowane 115 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 7578 uczniów w powiecie przypada 115 innych przedszkoli (65,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Mapa