Technikum Mechaniczno - Elektryczne


Najważniejsze informacje - Technikum Mechaniczno - Elektryczne

Adres Technikum Mechaniczno - Elektryczne

Stefana Batorego 37
Miejscowość Chorzów
Kod pocztowy 41-506
Gmina miasto Chorzów
Powiat Chorzów
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Mechaniczno - Elektryczne

322466163
Strona
Regon 27211255000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Mechaniczno - Elektryczne znajduje się w miejscowości Chorzów pod adresem Stefana Batorego 37. Numer telefonu do technikum to 322466163. Numer faksu: 322466163. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terytorium gminy Chorzów, powiat Chorzów , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www technikum można znaleźć pod adresem zstio3.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27211255000000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 292, z czego 9 to uczennice, a 283 to uczniowie. Powiat chorzów ma zarejestrowane 12 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 2036 uczniów w powiecie przypada 12 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (169,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,63 (64630 kursantów na 381 placówek).

Mapa