Szkoła Podstawowa Nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi

Adres Szkoła Podstawowa Nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi

Skrajna 2
Miejscowość Chorzów
Kod pocztowy 41-506
Gmina miasto Chorzów
Powiat Chorzów
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi

322461115
Strona
Regon 00072204100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Chorzów pod adresem Skrajna 2. Nr tel. do szkoły to 322461115. Nr fax: 322461115. Placówka szkolna mieści się na obszarze gminy Chorzów, powiat Chorzów , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp12chorzow.esil.pl. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00072204100000.

Szkoła Podstawowa Nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 358, z czego 172 to dziewczynki, a 186 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 56 nauczycieli, z czego 48 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 6. Powiat chorzów ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 5898 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (327,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Chorzów: 44
  • w gminie Chorzów: 44
  • powiat Chorzów: 44
  • województwo śląskie: 2020

Mapa