Przedszkole Nr 1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 1

Adres Przedszkole Nr 1

Obrońców Chorzowa 14
Miejscowość Chorzów
Kod pocztowy 41-506
Gmina miasto Chorzów
Powiat Chorzów
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 1

322462446
Strona
Regon 24178453200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 1 znajduje się w miejscowości Chorzów pod adresem Obrońców Chorzowa 14. Numer tel. do przedszkola to 322462446. Nr fax: 322462446. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Chorzów, powiat Chorzów , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową przedszkola można znaleźć pod adresem [email protected]. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 24178453200000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 113, z czego 65 to dziewczynki, a 48 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7. Powiat chorzów ma zarejestrowane 29 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2939 uczniów w powiecie przypada 29 innych przedszkoli (101,34 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Chorzów: 44
  • w gminie Chorzów: 44
  • powiat Chorzów: 44
  • województwo śląskie: 2020

Mapa