Smerfy


Najważniejsze informacje - Smerfy

Adres Smerfy

Morcinka 3
Miejscowość Wojkowice
Kod pocztowy 42-580
Gmina miasto Wojkowice
Powiat będziński
Województwo śląskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Smerfy

794963082
Strona
Regon 27307421900000
Organ prowadzący PH HIT

Smerfy mieści się w miejscowości Wojkowice pod adresem Morcinka 3. Numer tel. do przedszkola to 794963082. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Wojkowice, powiat będziński , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Portal internetowy przedszkola odwiedzimy pod adresem www.przedszkolewojkowice.pl. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27307421900000. Instytucja rejestracyjna dla Smerfy to gmina.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 14, z czego 9 stanowiły dziewczynki, a 5 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 2 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat będziński ma zarejestrowane 42 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 3765 uczniów w powiecie przypada 42 innych przedszkoli (89,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wojkowice: 5
  • w gminie Wojkowice: 5
  • powiat będziński: 63
  • województwo śląskie: 2020

Mapa