Punkt Przedszkolny "bajka" Przy Szkole Podstawowej W Piekarach


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny "Bajka" Przy Szkole Podstawowej W Piekarach

Adres Punkt Przedszkolny "Bajka" Przy Szkole Podstawowej W Piekarach

Piekaraska 47
Miejscowość Piekary
Kod pocztowy 96-323
Gmina Mszczonów
Powiat żyrardowski
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny "Bajka" Przy Szkole Podstawowej W Piekarach

468574927
Regon 00113007000000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny "bajka" Przy Szkole Podstawowej W Piekarach znajduje się w miejscowości Piekary pod adresem Piekaraska 47. Numer telefonu do przedszkola to 468574927. Nr fax: 468574927. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Mszczonów, powiat żyrardowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.sp-piekary.mszczonow.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00113007000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 18, z czego 7 to uczennice, a 11 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 3 nauczycieli, z czego 1 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,5. Powiat żyrardowski ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1432 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (71,6 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Piekary: 1
  • w gminie Mszczonów: 8
  • powiat żyrardowski: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa