Miejskie Przedszkole Nr 34


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 34

Patron im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół

Adres Miejskie Przedszkole Nr 34

POCZTOWA 9
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-408
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 34

242648313
Regon 61002563400000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 34 mieści się w miejscowości Płock pod adresem POCZTOWA 9. Numer tel. do przedszkola to 242648313. Faks: 242648313. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www przedszkola odwiedzimy pod adresem www.plockie.przedszkolekubusia.nr34.blizej.info/. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61002563400000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 106, z czego 40 stanowiły uczennice, a 66 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 8. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa