Gimnazjum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Ck W Koninie Z Siedzibą W Turku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Ck W Koninie Z Siedzibą W Turku

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Ck W Koninie Z Siedzibą W Turku

Szeroka 2
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Ck W Koninie Z Siedzibą W Turku

632788293
Regon 00051242100608
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego CK w Koninie

Gimnazjum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Ck W Koninie Z Siedzibą W Turku znajduje się w miejscowości Turek pod adresem Szeroka 2. Numer telefonu do gimnazjum to 632788293. Faks: 632788293. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zdz.konin.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 00051242100608. Jednostka rejestrująca dla Gimnazjum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Ck W Koninie Z Siedzibą W Turku to gmina.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat turecki ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2819 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (187,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2010-25.37-1.06-5
2011-26.94-0.68-7.34
Rok Szkoła Gmina Powiat
2010-28.65-1.26-6.51
2011-25.09-0.16-6.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa