Przedszkole Samorządowe Nr 4 Tęczowe


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 4 Tęczowe

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 4 Tęczowe

Franciszka Stawickiego 7
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 4 Tęczowe

632788494
Regon 31051332000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 4 Tęczowe znajduje się w miejscowości Turek pod adresem Franciszka Stawickiego 7. Telefon do przedszkola to 632788494. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 31051332000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce była równa 132, z czego 59 stanowiły dziewczynki, a 73 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,5. Powiat turecki ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1981 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (116,53 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Turek: 13
  • w gminie Turek: 13
  • powiat turecki: 42
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa