International Ocsco Scietific Conferences Organisers


Informacje ogólne

Adres Konarskiego 18a
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna
Telefon 322371322
Fax 322371880
Regon 24016838600000
Organ prowadzący Stow.Komp. Nauki o Mater. i Inżynierii Powierzchni

International Ocsco Scietific Conferences Organisers znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Konarskiego 18a. Numer telefonu do placówki to 322371322. Nr faksu: 322371880. Placówka mieści się na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 24016838600000. Instytucja rejestracyjna dla International Ocsco Scietific Conferences Organisers to miasto na prawach powiatu.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 115 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo śląskie - 1742. Na 613 uczniów w powiecie przypada 115 innych placówek edukacyjnych (5,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,25 (14365 wychowanków na 1742 placówek).

Mapa