Technikum Nr 11


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 11

Adres Technikum Nr 11

Konarskiego 16
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 24072684000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 11 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Konarskiego 16. Telefon do szkoły to 322313345. Nr fax: 322313345. Technikum mieści się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem http://www.zkz.e-edukacja.eu. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 24072684000000.

Słuchacz technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce była równa 89, z czego 88 to słuchaczki, a 1 stanowili kursanci. Powiat gliwice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 3544 uczniów w powiecie przypada 31 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (114,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 kursantów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 20 39,30 % -
język polski pisemny podstawowy 20 45,00 % -
język polski ustny podstawowy 20 60,30 % -
język angielski ustny podstawowy 15 45,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 15 54,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 39,30 % 24 (z 40) 24 (z 40) 24 (z 40) 360 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 45,00 % 33 (z 39) 33 (z 39) 33 (z 39) 436 (z 644)
język polski ustny podstawowy 60,30 % 26 (z 39) 26 (z 39) 26 (z 39) 465 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 45,40 % 26 (z 39) 26 (z 39) 26 (z 39) 488 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 54,50 % 27 (z 39) 27 (z 39) 27 (z 39) 405 (z 652)

Mapa