Rzemieślnicze Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "oświata" W Gliwicach


Informacje ogólne

Adres Konarskiego 16
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Telefon 322313345
Fax 322313345
Regon 24150495200028
Organ prowadzący OŚWIATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rzemieślnicze Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "oświata" W Gliwicach mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Konarskiego 16. Numer telefonu do szkoły to 322313345. Numer faksu: 322313345. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 24150495200028. Instytucja rejestracyjna dla Rzemieślnicze Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "oświata" W Gliwicach to miasto na prawach powiatu.

Wychowanek technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 3544 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół średnich o profilu technicznym (114,32 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Mapa