Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Tarle


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Tarle

Patron MARIA KONOPNICKA

Adres Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Tarle

103
Miejscowość Tarło
Kod pocztowy 21-104
Gmina Niedźwiada
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Tarle

818514295
Strona
Regon 00063240900016
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Tarle mieści się w miejscowości Tarło pod adresem - 103. Numer tel. do szkoły to 818514295. Numer fax: 818514295. Instytucja edukacyjna działa na obszarze gminy Niedźwiada, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem sptarlo.niedzwiada.pl. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00063240900016.

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Tarle przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 83, z czego 39 to uczennice, a 44 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,75. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tarło: 1
  • w gminie Niedźwiada: 7
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa

szkoła podstawowa