Przedszkole Nr 158


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 158

Adres Przedszkole Nr 158

Dwóch Mieczy 30/36
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-491
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 158

226119132
Regon 01723064600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 158 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Dwóch Mieczy 30/36. Numer telefonu do przedszkola to 226119132. Nr faksu: 226119132. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy przedszkola odwiedzimy pod adresem p158.przedszkola.net.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01723064600000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 161, z czego 72 stanowiły dziewczynki, a 89 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa