Szkoła Podstawowa Nr 218 Im. Michała Kajki


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 218 Im. Michała Kajki

Patron Michał Kajka

Adres Szkoła Podstawowa Nr 218 Im. Michała Kajki

Kajki 80/82
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-621
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 218 Im. Michała Kajki

228120393
Regon 00080133200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 218 Im. Michała Kajki mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Kajki 80/82. Numer tel. do szkoły to 228120393. Faks: 228120393. Jednostka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp218.pl. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00080133200000.

Szkoła Podstawowa Nr 218 Im. Michała Kajki przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 513, z czego 256 stanowiły uczennice, a 257 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 51 nauczycieli, z czego 41 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,1. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa