Publiczne Gimnazjum W Słomnikach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Słomnikach

Patron Kazimierz Wielki

Adres Publiczne Gimnazjum W Słomnikach

Świerczewskiego 2
Miejscowość Słomniki
Kod pocztowy 32-090
Gmina Słomniki
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Słomnikach

123881125
Strona
Regon 12003318500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Słomnikach mieści się w miejscowości Słomniki pod adresem Świerczewskiego 2. Numer tel. do gimnazjum to 123881125. Faks: 123880060. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Słomniki, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.zso.slomniki.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12003318500000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 194, z czego 105 stanowiły gimnazjalistki, a 89 to gimnazjaliści. Powiat krakowski ma zarejestrowane 49 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 7895 uczniów w powiecie przypada 49 innych jednostek gimnazjalnych (161,12 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.43-0.14-3.28
2006-0.39-0.040.26
20071.070.96-1.19
20086.17-3.080.91
20091.610.5-0.54
2010-0.74-0.560.66
20113.29-0.350.28
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.18-0.69-5.4
2006-1.740.07-1.15
20070.20.08-2.72
20080.42-0.64-1.43
20090.210.11-1.61
2010-3.55-0.64-0.88
20111.570.3-1.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa