Przedszkole Samorządowe W Huszlewie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Huszlewie

Patron 0

Adres Przedszkole Samorządowe W Huszlewie

0 75
Miejscowość Huszlew
Kod pocztowy 08-206
Gmina Huszlew
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Huszlewie

833580387
Strona
Regon 00096664200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Huszlewie mieści się w miejscowości Huszlew pod adresem 75. Telefon do przedszkola to 833580387. Faks: 833580105. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Huszlew, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem http://zswhuszlew.szkoly.interklasa.pl/. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00096664200000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 53, z czego 22 to uczennice, a 31 stanowili chłopcy. Powiat łosicki ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 637 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (49 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa