Szkoła Podstawowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2

Patron Bolesława Prusa

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2

Piastowska 7
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-400
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2

322222499
Regon 00072118800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 mieści się w miejscowości Mysłowice pod adresem Piastowska 7. Nr tel. do szkoły podstawowej to 322222499. Numer fax: 322222499. Placówka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem sp2myslowice.pl. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072118800000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce była równa 193, z czego 97 to uczennice, a 96 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 18 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 2,57. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 17 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 3863 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół podstawowych (227,24 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa