Gimnazjum W Przykonie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Przykonie

Patron Polskich Olimpijczyków

Adres Gimnazjum W Przykonie

Szkolna 4A
Miejscowość Przykona
Kod pocztowy 62-731
Gmina Przykona
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Przykonie

632791721
Strona
Regon 31102366400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Przykonie znajduje się w miejscowości Przykona pod adresem Szkolna 4A. Numer tel. do szkoły to 632791721. Numer faksu: 632791721. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Przykona, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.przykona.edu.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 31102366400000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 209, z czego 103 to gimnazjalistki, a 106 to chłopcy. Powiat turecki ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2819 uczniów w powiecie przypada 15 innych gimnazjów (187,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.861.321.86
20062.940.342.94
20073.92.183.9
20085.90.555.9
20092.53-0.272.53
2010-1.89-1.06-1.89
20118.31-0.688.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.961.73.96
20063.620.993.62
2007-0.121.64-0.12
20082.410.932.41
20090.360.530.36
20102.35-1.262.35
20114.15-0.164.15

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa