Gimnazjm Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjm Nr 1

Patron Lotnictwo Polskie

Adres Gimnazjm Nr 1

Broniewskiego 5
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjm Nr 1

632784925
Regon 31108535200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjm Nr 1 mieści się w miejscowości Turek pod adresem Broniewskiego 5. Nr tel. do gimnazjum to 632784925. Faks: 632784925. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjum1turek.net.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 31108535200000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 499, z czego 261 to uczennice, a 238 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 49 nauczycieli, z czego 47 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 23,5. Powiat turecki ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2819 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (187,93 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Turek: 13
  • w gminie Turek: 13
  • powiat turecki: 42
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.451.325.16
20064.40.343.38
20076.872.186.3
20082.730.552.7
20095.78-0.272.9
20107.25-1.06-5
20114.96-0.68-7.34
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.41.73.63
20061.860.992.47
20074.441.642.75
20082.070.931.42
20093.730.532.55
20108.14-1.26-6.51
20117.3-0.16-6.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa