Gimnazjum Specjalne Nr19


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr19

Adres Gimnazjum Specjalne Nr19

Filarowa 52
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 07287565600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr19 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Filarowa 52. Placówka gimnazjalna działa na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 07287565600000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 24, z czego 8 to dziewczynki, a 16 to uczniowie. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4506 uczniów w powiecie przypada 31 innych placówek gimnazjalnych (145,35 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Mapa

gimnazjum