Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych

Patron Franciszek Kępka

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych

Lompy 11
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych

334960250
Regon 07272229500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Lompy 11. Nr tel. do gimnazjum to 334960250. Numer fax: 334966056. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zstih.edu.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 07272229500000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 92, z czego 23 stanowiły gimnazjalistki, a 69 to chłopcy. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4506 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół gimnazjalnych (145,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Mapa