Gimnazjum Specjalne Nr 20


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 20

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 20

J. Lompy 9
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 07272672600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 20 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem J. Lompy 9. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 07272672600000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 106, z czego 19 to uczennice, a 87 to uczniowie. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4506 uczniów w powiecie przypada 31 innych placówek gimnazjalnych (145,35 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Mapa