Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2

Filarowa 52
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2

338100534
Regon 00020474800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Filarowa 52. Telefon do placówki to 338100534. Numer fax: 338100534. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00020474800000.

W placówce pracuje łącznie 48 nauczycieli, z czego 38 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na wychowanka przypada 1,5 nauczyciela. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,8. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 83 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo śląskie - 1742. Na 1704 uczniów w powiecie przypada 83 innych placówek edukacyjnych (20,53 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,25 (14365 uczniów na 1742 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa