Gimnazjum Nr 11 Im. Jerzego Kukuczki W Bielsku-białej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 11 Im. Jerzego Kukuczki W Bielsku-Białej

Patron Jerzy Kukuczka

Adres Gimnazjum Nr 11 Im. Jerzego Kukuczki W Bielsku-Białej

E. PLATER 3
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 11 Im. Jerzego Kukuczki W Bielsku-Białej

334976563
Regon 07228456000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 11 Im. Jerzego Kukuczki W Bielsku-białej mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem E. PLATER 3. Nr tel. do gimnazjum to 334976563. Nr fax: 334976563. Placówka gimnazjalna działa na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimnazjum11.civ.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 07228456000000.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 530, z czego 302 stanowiły uczennice, a 228 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 52 nauczycieli, z czego 45 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 6,43. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4506 uczniów w powiecie przypada 31 innych jednostek gimnazjalnych (145,35 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.392.622.62
20063.582.552.55
20079.292.312.31
20080.612.622.62
200912.421.581.58
201010.451.391.39
201111.111.861.86
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.842.372.37
20066.143.313.31
200792.942.94
200814.344.064.06
200914.862.592.59
201014.212.52.5
20115.673.13.1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa