Gimnazjum Nr 16


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 16

Patron Stefan Banach

Adres Gimnazjum Nr 16

Asnyka 30
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 16

338126229
Regon 07228445800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 16 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Asnyka 30. Telefon do gimnazjum to 338126229. Faks: 338126229. Placówka gimnazjalna działa na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem gim16bielsko.comoj.com. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 07228445800000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 444, z czego 218 stanowiły dziewczynki, a 226 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 45 nauczycieli, z czego 36 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4506 uczniów w powiecie przypada 31 innych gimnazjów (145,35 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa