Technikum Nr 5


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 5

Adres Technikum Nr 5

Filarowa 52
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 5

338271331
Regon 07285449900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 5 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Filarowa 52. Numer telefonu do szkoły to 338271331. Nr fax: 338271330. Technikum ma lokalizację na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową technikum znajdziemy pod adresem www.zssio.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 07285449900000.

Wychowanek technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce była równa 392, z czego 38 to słuchaczki, a 354 to kursanci. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 21 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 4605 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół średnich o profilu technicznym (219,29 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,63 (64630 kursantów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 101 49,30 % -
język polski pisemny podstawowy 101 51,60 % -
język polski ustny podstawowy 101 71,30 % -
język angielski ustny podstawowy 73 59,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 100 68,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 49,30 % 21 (z 40) 21 (z 40) 21 (z 40) 272 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 51,60 % 24 (z 40) 24 (z 40) 24 (z 40) 341 (z 644)
język polski ustny podstawowy 71,30 % 34 (z 40) 34 (z 40) 34 (z 40) 441 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 59,70 % 21 (z 40) 21 (z 40) 21 (z 40) 330 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 68,60 % 23 (z 40) 23 (z 40) 23 (z 40) 360 (z 652)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr