Przedszkole Nr 56


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 56

Adres Przedszkole Nr 56

KOZIA 11
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 56

338221779
Regon 07234895100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 56 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem KOZIA 11. Numer tel. do przedszkola to 338221779. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 07234895100000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 51, z czego 20 to uczennice, a 31 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4422 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (66 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa