Gimnazjum Nr 17


Informacje ogólne

Adres Wróblewskiego 9
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322311213
Fax 322311213
Strona
Regon 27655698200000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 276
Liczba uczennic 142
Liczba uczniów 134

Gimnazjum Nr 17 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Wróblewskiego 9. Telefon do szkoły to 322311213. Faks: 322311213. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.ii-lo.gliwice.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27655698200000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 276, z czego 142 to dziewczynki, a 134 to chłopcy. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół gimnazjalnych (175,37 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.672.072.07
20062.682.772.77
20073.261.951.95
20081.431.561.56
20090.151.571.57
20100.891.311.31
20110.581.971.97
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.591.991.99
20062.773.193.19
20075.473.113.11
2008-1.22.22.2
2009-1.512.242.24
2010-0.613.443.44
2011-0.32.162.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa