Przedszkole Nr 25 "bajka"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 25 "Bajka"

Adres Przedszkole Nr 25 "Bajka"

Kosmonautów 4A
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 25 "Bajka"

632421569
Strona
Regon 30151029000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 25 "bajka" znajduje się w miejscowości Konin pod adresem Kosmonautów 4A. Nr tel. do przedszkola to 632421569. Fax: 632421569. Przedszkole działa na terenie gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem przedszkole25.edu.konin.pl/bip. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 30151029000000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 134, z czego 58 stanowiły uczennice, a 76 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,5. Powiat konin ma zarejestrowane 23 przedszkola, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 2611 uczniów w powiecie przypada 23 innych przedszkoli (113,52 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Konin: 40
  • w gminie Konin: 40
  • powiat Konin: 40
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa